Skip to content

A városunkhoz kötődő írókat, költőket időrendben veszi számba ez a diasorozat, amely a Lokálpatrióta Körben 2013-ban tartott előadásomhoz készült. Nem törekszik teljességre.

Papa-az-irodalomban