Skip to content

Ady líráját mutatom be ebben a videóban. Szólok röviden életéről, irodalomtörténeti helyéről. Konkrét verseket elemezve beszélek első korszakának kulcsmotívumairól (Ugar, szerelem, pénz, halál), középső pályaszakaszáról: a modern ember válságát és útkeresését kifejező lírikusról, végül az első világégés megrendítő krónikásáról.

VÁZLAT

Ady Endre költészete

 • Ady Endre (1877-1919)

Érmindszent

Nagykároly

Zilah

Debrecen

Nagyvárad

Budapest

Párizs

Ady Lőrincné

Diósy Ödönné

Boncza Berta

 • Irodalomtörténeti helye

Az első nagy modern magyar költő, minden nagy témát európai szinten szólaltatott meg:

 • értékválság
 • magány, öregség, halál
 • Isten, haza, szerelem

Három szakaszra osztható pályája:

 • Első: Új versek, (1906), Vér és arany (1907)
 • A másodikban (1908-14) lesz nagy keresővé
 • Az utolsót a háború alatti versek jelentik
 • Első korszaka

Ciklusteremtés

Szecesszió, impresszionizmus, szimbolizmus

Hőse: az érzékeny lelkű művész

Négy kulcsmotívum:

 • UGAR
 • SZERELEM
 • HALÁL
 • PÉNZ
 • Ugar-versek

Az Ugar a kiaknázatlan lehetőségek jelképe

 A versekre erőteljes drámaiság jellemző

A beszélő szeretné megművelni az ugart, de kudarcot vall

Értékszerkezet:

 • Tragikomikus
 • Olykor tragikus

Léda-versek

Újdonságok:

 • A szerelem harc
 • A szerelem önzés
 • A jelen szerelme boldogtalan
 • Megjelenik az erotika
 • Pénz és halál

A „vér” és az „arany” mozgatja a világot

 Pénzre van szükségünk, hogy mélyen megéljük a világot, de a tőke érzéketlen

A halál egyszerre divatos téma, tragikus valóság

– Válság és útkeresés

Az Illés szekerén (1908) jelzi a változást

Alapélménye: az útvesztés. De keresővé válik. Irányai:

 • ISTEN
 • FORRADALOM
 •  SZERELEM
 • HAZASZERETET
 • Ady istenkeresése

A református Ady hitben nő fel, ifjan eltávolodik Istentől

Válságba jutva megpróbál visszatalálni, ez néha sikerül, néha nem

Drámai hite a modern emberé

 • A forradalmár

Polgári demokráciát akart, méghozzá radikálisan, azaz gyorsan és megalkuvás nélkül

 Erőteljes szociális érzékenység jellemezte.

 Egy olyan Magyarországért küzdött, amelyben az alul lévők is fölemelkedhetnek

 • Ady hazafisága

„Mit ér az ember, ha magyar?”

Eleve elrendelt hazaszeretet

Ostorozó hazaszeretet

Aggódó hazaszeretet

 • A nagy háború

Egyetlen kötet: A halottak élén

Változik világképe: a múlt lesz értékké

Változik a beszélő pozíciója: jövendölés, látomás, intelem, vallomás

Változik stílusa: expresszionizmus, archaizál

A Csinszka -szerelem