Skip to content

Öt város (Komárom, Pozsony, Pápa, Budapest, Balatonfüred) és öt ember (a barát, a gyám, a feleségek és a plátói szerelem) bemutatásával idézem fel Jókai életét. Emellett bemutatok öt regényt is: Egy magyar nábob, A kőszívű ember fiai, Az új földesúr, Az aranyember, Sárga rózsa.

VÁZLAT

Öt város, öt ember, öt regény (Jókai élete és művészete)

Jókai Mór (1825-1904)

 • Jókai jelentősége
 • Egyik legnagyobb írónk, az egyetemes romantika legjelentősebb alkotói közé tartozik
 • Születésnapja (február 18.) a magyar széppróza napja
 • Ő szerettette meg a magyar közönséggel az olvasást, és ismertette meg az olvasóval Magyarországot
 • Formálta a nyelvet és a világképet is
 • 2011-ben 50 kötetben adták ki Jókai Mór válogatott műveit:
 • Öt város

Komárom, a gazdag kereskedőváros

Pozsony, a diéták városa

Pápa, az iskolaváros

Budapest, az épülő világváros

Balatonfüred, a fürdőváros

 • Komárom, a gazdag kereskedőváros
 • Vármegyei székhely, 1265-től szabad királyi város
 • Erődrendszerét 1594-től kezdik kiépíteni
 • A reformkorban az ország egyik legpolgárosultabb városa
 • 18 ezer lakos
 • Sok iparos
 • Élénk társasági élet
 • Jókai és Komárom
 • Családja:
 • Apja ügyvéd, anyja befolyásos úrhölgy
 • Nagy hatással van rá édesapja, aki maga is ír verseket. Apja halála nagyon megviseli (12 éves ekkor)
 • Iskolák: Itt végzi az elemit és a gimnáziumot két év kivételével
 • Pozsony, a diéták városa
 • Vármegyei székhely, 1405-től szabad királyi város
 • A bajor betelepedésnek köszönhetően német többségű polgárváros egészen Trianonig
 • 1526 után az ország fővárosa, itt őrzik a Szent Koronát, itt van az országgyűlés 1848-ig
 • Jókai két évet tölt itt (1835-37), úgy megtanulja a nyelvet, mint egy született német
 • Pápa, az iskolaváros
 • Pápa is a reformkor pezsgő szellemű városai közé tartozik
 • 12 ezer lakos
 • Kaszinó
 • Színvonalas iskolák
 • Neves professzorok: Mándi Márton István, Tarczy Lajos, Bocsor István
 • Jókai és Pápa
 • A Hosszú utcában lakik Klára Sándornál
 • Jól tanul, beceneve: Jámbor
 • Az Önképzőkörben bontogatja szárnyait: „Áldott legyen a láng, mely utamra rávilágított”
 • Házára az országban először került emléktábla
 • Budapest, az épülő világváros
 • Fél évszázad alatt 150 ezres városból lesz milliós világváros
 • Arany nem, de Jókai otthon érzi itt magát
 • Képviselő, szerkesztő, kedvelt író, jó keresettel
 • Svábhegyi villáját az 50-es években építi föl
 • Balatonfüred, a fürdőváros
 • Balatonfüred a 19. század elején indul fejlődésnek.
 • Előbb a Dunántúl tekintélyes családjainak, a kiegyezés után a magyar politikai elitnek kedvelt nyaralóhelye
 • Jókai villája 1870-ben készül el, ettől kezdve itt tölti a nyarakat
 • Füreden írja egyebek közt a Fekete gyémántokat és Az aranyembert
 • Öt ember

A gyám: Vály Ferenc

A barát: Petőfi Sándor

Az első feleség: Laborfalvi Róza

A plátói szerelem: Lukanics Ottilia

A második feleség: Nagy Bella

 • A gyám:
  Vály Ferenc
  (1810-1882)
 • Nővére, Jókay Eszter férje. A komáromi ref. gimn. tanára, a pápai főiskola professzora
 • Apja halála után (1837) veszi pártfogásba, nyelvórákat ad neki, hozzászoktatja a kemény munkához
 • Többször vendégeskedik náluk, unokahúga megírja életrajzát
 • A barát, Petőfi Sándor
 • Pápán ismerkednek meg, Kecskeméten kötnek barátságot
 • Sok időt töltenek együtt, Pesten együtt is laknak
 •  1846-ban együtt alapítják meg a Tízek Társaságát, a forradalomban is vállvetve küzdenek
 • Laborfalvi Róza megjelenésével megromlik barátságuk
 • Az első feleség, Laborfalvi Róza (1817-82)
 • Színészek gyermeke, már 16 évesen játszik Budán, 1837-től a Nemzeti színházban
 • 1859-ig egyeduralkodó a színpadon. Utolérhetetlenül szavalja Arany balladáit
 • Utána visszavonul, biztosítja Jókai számára a nyugodt alkotói légkört

„A szerelem minden bolondsága nagyobb bölcsesség, mint a filozófusok minden bölcsessége”

(A szerelem bolondjai)

 • A plátói szerelem:
  Lukanics Ottilia
  (1852-1871)
 • Egy ezredes árvája, aki Jókaira bízza lányát
 • Arácson bérel házat neki, de gyakran látogatja az ábrándos lányt. Felesége féltékeny
 • Róla mintázta Az aranyember Noémijét

–  A második feleség, Nagy Bella (1879-1947)

 • Középszerű színésznő, 1899-ben kötnek házasságot
 • Jókai megveszi neki a Népszínházat, hogy főszerepeket játszhasson
 • Belláék (édesanyjával, testvéreivel) jelentik az író új családját
 • Bella 1939-ben Angliába menekül, egy London környéki városkában hal meg
 • Öt regény

Egy magyar nábob – a hazafi születésének regénye

A kőszívű ember fiai – A szabadságharc regényeposza

Az új földesúr – a nemzeti megbékélés regénye

Az aranyember – a romantikus antikapitalizmus regénye

Sárga rózsa – a magyar puszta regénye

 • A regényíró
 • Hatalmas életmű:
 • mintegy 100 regény
 • sok novella
 •  jó néhány dráma
 •  rengeteg cikk, beszéd
 • kiterjedt levelezés
 • Nem egyenletes a munkássága, de minden korszakában teremtett remekműveket
 • Mindvégig megmarad romantikus alkotónak: kalandos meseszövés, romantikus jellemábrázolás, jövőbe vetett hit
 • Regénytípusai:
 • anekdotikus-életképszerű
 • Vallomásos
 •  hősi
 • Kalandregények
 • A hazafi születésének regénye (1853)
 • Az arisztokrata 3 típusa:
 • Kárpáthy János, a jólelkű, de maradi nemes
 • Kárpáthy Béla, az élvhajhász, hazafiatlan világfi
 • Kárpáthy Zoltán, az igazi hazafi
 • Az első regényt remek anekdotái, a másodikat nagyszerű tablói is emlékezetessé teszik
 • A szabadságharc regényeposza (1869)
 • A mű példaképeket állít a magyarság számára. Lényege:   „A haza minden előtt”
 • A szálakat az anya mozgatja. Ödön, a diplomata, Richárd, a huszártiszt, végül Jenő, a bécsi hivatalnok is a haza ügye mellé áll
 • A regény a romantikus próza mintaműve: pátosz, váratlan fordulatok…
 • A nemzeti megbékélés regénye (1862)
 • A regény azt mutatja be, miként válik egy osztrák lovag, Ankerschmidt a magyar ügy képviselőjévé
 • Nagy szerepe van ebben lányának, Eliznek, aki kezdettől vonzódik a magyarokhoz. Közbenjár Garamvölgyi Aladár kiszabadításáért, végül felesége lesz
 • A romantikus antikapitalizmus regénye (1872)
 • Tímár Mihály sorsa áll a középpontban
 • Hiába lesz sikeres, boldogtalan, mert bűnösnek érzi magát
 • Az alkotás a kibontakozó kapitalizmus bírálata. Azt hangsúlyozza mély művészettel, hogy a sok pénz, a gazdagság és az igazi boldogság kizárja egymást. Középút nincs, választani kell
 • A magyar puszta regénye (1892)
 • A népiesség gyönyörű záródarabja. Egyik erénye a magyar puszta hiteles bemutatása
 • Megtudjuk:  a pusztai világ  hierarchikus; legfölül a csikós, közvetlenül alatta a gulyás, lejjebb a juhász, legalul a kanász helyezkedik el