Skip to content

2020 március közepén a koronavírus-járvány miatt digitális oktatásra tértünk át. Ekkor döntöttem úgy, hogy saját videók készítésével is igyekszem segíteni a diákok munkáját. A következő videók tekinthetők meg a YouTube-on:

 1. Janus Pannonius költészete. Janus Pannonius művészetét mutatom be ebben a videóban. Beszélek életéről, irodalomtörténeti helyéről, epigrammáról és elégiáiról (Pannónia dicsérete, Gryllushoz, Egy dunántúli mandulafáról, Búcsú Váradtól, Saját lelkéhez), s a művek kapcsán az újabb magyar irodalomra is vetünk néhány pillantást.
 2. Kölcsey Ferenc. A Himnusz szerzőjének művészetét foglalom össze ebben a videóban. Szólok életéről, irodalomtörténeti helyéről. Röviden bemutatom a kritikust és a gondolkodót (Parainesis), lírájából pedig kiemelem a Himnuszt és a két Zrínyi-verset.
 3. Vörösmarty Mihály lírája. Itt röviden szólok életéről, epikájáról és drámáiról is, de a nagy versekre összpontosítok: Szózat, A Guttenberg-albumba, Gondolatok a könyvtárban, Az emberek, Előszó, A vén cigány.
 4. Jókai Mór. Öt város (Komárom, Pozsony, Pápa, Budapest, Balatonfüred) és öt ember (a barát, a gyám, a feleségek és a plátói szerelem) bemutatásával idézem fel Jókai életét. Emellett bemutatok öt regényt is: Egy magyar nábob, A kőszívű ember fiai, Az új földesúr, Az aranyember, Sárga rózsa.
 5. Mikszáth Kálmán. Életét és művészetét hét helyszín, hét esemény, hét mű megidézésével mutatom be ebben a videóban. Helyszínek és események: Szklabonya, ahol születik, Rimaszombat, ahol 6 évig tanul, Selmecbánya, ahol érettségizik, Balassagyarmat, ahol megtalálja az igazit, Budapest, ahol a pokolból a mennybe kerül, Szeged, ahol menedékre lel, Horpács, ahol utolsó éveit tölti. A hét alkotás: A jó palócok, Beszterce ostroma, Szent Péter esernyője, A gavallérok, Új Zrínyiász, A Noszty fiú esete Tóth Marival,  A fekete város.
 6. Ady Endre költészete. Szólok röviden életéről, irodalomtörténeti helyéről. Konkrét verseket elemezve beszélek első korszakának kulcsmotívumairól (Ugar, szerelem, pénz, halál), középső pályaszakaszáról: a modern ember válságát és útkeresését kifejező lírikusról, végül az első világégés megrendítő krónikásáról. 
 7. József Attila élete és költészete. József Attila életét és pályáját mutatom be ebben a videóban. Sorsdöntő eseményeket idézek, pályaívet rajzolok, nagy verseket értelmezek. Szólok traumáiról, betegségéről, haláláról. Beszélek eszméiről, istenhitéről. Mások mellett elemzem a Tiszta szívvel, az Óda, A Dunánál, a Nem emel föl, a Talán eltünök hirtelen és a Karóval jöttél című verset. 
 8. A Nyugat felé (a modern magyar irodalom kibontakozása). Ebben a videóban az 1880-as-90-es évek magyar irodalmát mutatom be. Vajda János, Reviczky Gyula ás Komjáthy Jenő líráját, valamint Bródy Sándor, Gozsdu Elek és Petelei István novellaművészetét állítom a középpontba. 
 9. Magyarság és egyetemesség Nagy László, Csoóri Sándor és Nagy Gáspár lírájában. Néhány nagy vers elemzésével mutatom be a három kiemelkedő költőt.
 10. A szépirodalmi stílus 1-2. Konkrét műalkotások elemzésével foglalom össze a szépirodalmi szövegek jellemzőit ebben a két videóban. Az elsőben a művek hangzásának, szóhasználatának és mondatformálásának legfontosabb jellemzőit foglalom össze, az alakzatokkal és a szóképekkel a 2. részben foglalkozom.
 11. Az egyszerű és az összetett mondat. Ez a videó az egyszerű mondatot és a két tagmondatból álló összetett mondatot mutatja be konkrét példákon, a legfontosabb ismeretekre összpontosítva.