Skip to content

Az IRODALOMTUDOMÁNY KÖZÉRTHETŐEN diasorozatai szándékom szerint röviden, világosan és igényesen mutatják be az irodalomtudomány legfontosabb területeit. A sorozat a honlapomon található digitális irodalomtörténet párdarabja. Ott az egyes korszakok, a legfontosabb életművek és a legszebb alkotások állnak a középpontban. Itt az elméleti kérdésekre összpontosítok, ám amit csak lehet, konkrét példákkal teszek szemléletesebbé. A már elkészült diasort vastag szedés jelöli.

Tervezett PPT-k: 1. Bevezetés az irodalomtudományba 2. A tudományos munka technikái 3. Stílusirányzatok, stíluseszközök 4.  A líra jellemzői és műfajai 5. A vers hangzása, ritmusa 6. Az epika jellemzői és műfajai  7. A dráma jellemzői és műfajai  8. A szórakoztató irodalom 9. Irányzatok az irodalomtudományban 10. Vezérfonal a műelemzéshez 11. Irodalom és információs forradalom 12. Nagy magyar irodalomtudósok

6.-Az-epika-jellemzoi-es-mufajai