Skip to content

Esszé

A késő modern kor istene

Az Istentől való eltávolodás, mint a válság egyik legszembetűnőbb vonása, valamilyen formában mindenkinél tetten érhető, de talán József Attila kései költészetében és Pilinszky Harmadnapon című kötetében mutatható meg a legjobban.

A történelem hasznáról

Posztmodernnek nevezett korunk egyik legszembetűnőbb sajátossága az időhöz való viszony megváltozása. Mivel a jövő nem sok reménnyel kecsegtet, felértékelődött a jelen és a múlt. A ma embere sokkal inkább a pillanatnak él, mint a modern kor előző szakaszaiban

A Mónika-show-ról és a posztmodernről

Az embernek néha olyan érzése támad, hogy kihullott az időből. Nézi, nézi, ami körülötte történik, de alig ért belőle valamit; mintha éveket-évtizedeket aludt volna át, s miközben szunnyadt, a világ szédületes sebességgel robogott el mellette.

A gyermekről és az anyanyelvről

Február 1-jén gyermeket szült nekem a hitvesem. Formás, egészséges fiúcskát, mert az angyalok ellátogatnak olykor a földre is. Azóta mellettünk lélegzik egy másik élet, akiért egy ütemben dobog a szívünk. Tér és idő keresztjére feszített lelkünk nem vakul meg, egy csillag világít utunkra.