Skip to content

Régebbi emelt irodalomtételek

Baudelaire, Verlaine, Rimbaud

Elemzett versek: Kapcsolatok, Egy dög, Költészettan, Őszi chanson, A magánhangzók szonettje, A részeg hajó

A Biblia néhány jellegzetes műfaja

Elemzett alkotások: Teremtéstörténet, A tékozló fiú, Az irgalmas szamaritánus, A talentumokról, 23. zsoltár, Az Úr imája

Weöres Sándor: Psyché

A könyv újdonságai, posztmodern vonásai
Műfaja, a cím értelmezése
A mű „cselekménye”, Psyché élete
Három vers a kötetből: A szerelemrül, Toldi Ferencz úrhoz, Melpomena

Németh László: Iszony

Az Iszony keletkezése, cselekménye
Tudatregény két főszereplővel
A mű alapkonfliktusa
A tudattörténet és atársadalomrajz jellemzői
Az Iszony és a mitológia

Mikszáth: Jó palócok

Elemzett novellák: A néhai bárány, Szegény Gélyi János lovai, Tímár Zsófi özvegysége

Műfaji hagyomány és barokk szemlélet a Szigeti veszedelemben

Zrínyi élete, irodalomtörténeti helye
A Szigeti veszedelem forrásai
Az eposz cselekménye, alapeszméje, verselése
Az alkotás barokk vonásai
Az események isteni szférába emelése
Eposzi kellékek keresztény módra
Barokk szerkesztés és barokk stílus