Skip to content

Beszéd

Ballagás, 2022

Az emberiség történelmének legdrámaibb változása zajlik napjainkban. Kutatások sokasága bizonyítja, hogy egyre nagyobb szakadék választja el az egyes generációkat. A most ballagó Z generációt az Y generációtól vagy szüleik nemzedékétől az X generációtól és a következő korosztálytól: az Alfa generációtól.

Városi pedagógusnap, 2016

Színvonalas oktatás nélkül nincs nemzeti felemelkedés. A színvonalas oktatás kulcsa pedig a jó pedagógus. Az az óvónő, tanító vagy tanár, aki egyszerre a nemzet napszámosa, gyémántcsiszoló és lámpás. Mit jelentenek ezek a meghatározások?

Végső búcsú Varju tanár úrtól (2011)

Városunk egyik kiemelkedő tanáregyéniségétől veszünk most búcsút, a nagy pápai professzorok méltó utódjától, akinek személyisége Riedl Frigyes nézetét juttatja eszembe, azt, hogy a tanár úrnál méltóbb, tiszteletet parancsolóbb magyar megszólítás nincsen.

Szalagavató, 2015

Babits azt mondja: minden emberi sors egy lehetséges állásfoglalás a világgal szemben, ahová kivetett bennünket valamily ismeretlen hatalom. Én most ehhez a sorsalakításhoz szeretnék három gondolatot a figyelmetekbe ajánlani.